Ο σύγχρονος χορός συνδυάζει την ισχυρή και ελεγχόμενη νότα του μπαλέτου με την ελευθερία  στον κορμό και επίσης  την ελευθέρωση των κινήσεων , επιτρέπει στους χορευτές να κινούνται ελεύθερα, χωρίς να θέτει κανόνες και περιορισμούς,  με ασκησιολόγιο  στο πάτωμα, πτώση και επαναφορά και τον αυτοσχεδιασμό χρησιμοποιούνται απρόβλεπτες αλλαγές στο ρυθμό, την ταχύτητα και την κατεύθυνση. O μαθητής διδάσκεται να συντονίζει τα διάφορα μέλη του σώματός του, αποκτώντας αρμονία στην κίνηση εκτόνωση, διασκέδαση, αυτοπεποίθηση επίσης η  μουσική συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία και ο χορός είναι μια δυνατότητα έκφρασης, μια διέξοδος από την καθημερινότητα και το στρες.

 

Ώρες Διδασκαλίας

Σάββατο
12:30 pm - 13:30 pm