Η ενασχόληση με το κλασικό μπαλέτο είναι μια διαχρονική σχέση. Δεν είναι ποτέ αργά να γνωρίσεις και να αγαπήσεις το μπαλέτο ή να το συνεχίσεις σαν ενήλικας. Θεωρείται μια από τις πιο δομημένες μορφές άσκησης η οποία γυμνάζει ομοιόμορφα όλο το σώμα, αναπτύσσοντας φυσικά την έννοια του συντονισμού αλλά και την καλλιτεχνική έκφραση του μαθητευόμενου.

Ώρες Διδασκαλίας

Τετάρτη
20:30 pm - 21:30 pm
Σάββατο
12:30 pm - 13:30 pm