Barre-à-Terre

Barre-à-Terre

Το Barre-à-Terre είναι βασισμένο στην τεχνική του κλασικού χορού, με χορογραφημένες ασκήσεις που εφαρμόζονται στο έδαφος.