Δαλεζίου Ιωάννα-Λουίζα

Pilates Instructor
Δαλεζίου Ιωάννα-Λουίζα

Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία κλασικό χορό, συνεχίζοντας τις σπουδές της στο I.D.C.J.S. Paris. Έκανε μετεκπαίδευση στη μέθοδο Pilates στο Studio Pilates et Dance Paris, καθώς και στο Corpus Ray (Power Pilates Education, NY). Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και έχει εξειδικευτεί στην ενδυνάμωση χορευτών καθώς και στην αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων.

Διδάσκει δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική της αυθεντικής μεθόδου Pilates, προσαρμόζοντας τις εφαρμογές της στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή.