Πρόγραμμα

ΜΑΘΗΜΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09.00-09.3009.00-09.3009.00-09.3009.00-09.3009.00-09.30
09.30-10.4509.30-10.4509.30-10.4509.30-10.4509.30-10.45
10.00-11.0010.00-11.0010.00-11.0012.00-13.00
10.00-11.0010.00-11.00
12.00-13.0012.00-13.00
17.00-18.0017.00-18.0017.00-18.0017.00-18.0017.00-18.00
17.30-18.0017.30-18.00
18.00-19.1519.30-20.4518.00-19.1519.30-20.45
19.30-20.3019.30-20.30
20.00-21.0020.00-21.0019.30-20.30
18.00-19.0018.30-19.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Yogalates
10.00-11.30
Διαλογισμός
17.30-18.00
Διαλογισμός
17.30-18.00
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Yogalates
18.30-20.00
Ashtanga Yoga
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
21.00-22.30
Vinyasa Flow Yoga
21.00-22.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
21.00-22.30
Hatha Flow Yoga
20.00-21.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Ashtanga Yoga
19.30-21.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Vinyasa Flow Yoga
21.00-22.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Yogalates
10.00-11.30
Yogalates
18.30-20.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
17.30-18.00
Διαλογισμός
17.30-18.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Equipment
11.15-12.15
Pilates Equipment
13.30-14.30
Pilates Mat
18.00-19.00
Pilates Equipment
19.00-20.00
Pilates Mat
19.00-20.00
Pilates Equipment
19.10-20.10
Pilates Equipment
2010-21.10

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
18.00-19.00
Pilates Mat
19.00-20.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Equipment
11.15-12.15
Pilates Equipment
13.30-14.30
Pilates Equipment
19.00-20.00
Pilates Equipment
19.10-20.10
Pilates Equipment
2010-21.10

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Yoga Εγκύων
12.20-13.35
Yoga Εγκύων
12.15-13.30
Yoga Εγκύων
19.30-20.45
Yoga Εγκύων
19.30-20.45

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Yoga
– Pilates
11.10-12.00
Aerial Yoga
– Pilates
11.30-12.30
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.30-13.30
Aerial Kids
16.00-17.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Kids
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Yoga
– Pilates
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Yoga
20.00-21.00
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Teens
20.00-21.00
Aerial Yoga
21.00-22.00
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Yoga
20.00-21.00
Aerial Yoga
21.00-22.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Yoga
– Pilates
11.10-12.00
Aerial Yoga
– Pilates
11.30-12.30
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.30-13.30
Aerial Yoga
– Pilates
18.00-19.00
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Kids
16.00-17.00
Aerial Kids
17.00-18.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Teens
20.00-21.00

ΜΑΘΗΜΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09.00-09.3009.00-09.3009.00-09.3009.00-09.3009.00-09.30
09.30-10.4509.30-10.4509.30-10.4509.30-10.4509.30-10.45
10.00-11.0010.00-11.0010.00-11.0012.00-13.00
10.00-11.0010.00-11.00
12.00-13.0012.00-13.00
17.00-18.0017.00-18.0017.00-18.0017.00-18.0017.00-18.00
17.30-18.0017.30-18.00
18.00-19.1519.30-20.4518.00-19.1519.30-20.45
19.30-20.3019.30-20.30
20.00-21.0020.00-21.0019.30-20.30
18.00-19.0018.30-19.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Yogalates
10.00-11.30
Διαλογισμός
17.30-18.00
Διαλογισμός
17.30-18.00
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Yogalates
18.30-20.00
Ashtanga Yoga
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
21.00-22.30
Vinyasa Flow Yoga
21.00-22.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
21.00-22.30
Hatha Flow Yoga
20.00-21.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Ashtanga Yoga
19.30-21.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Vinyasa Flow Yoga
21.00-22.30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Yogalates
10.00-11.30
Yogalates
18.30-20.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
09.00-09.30
Διαλογισμός
09.30-10.00
Διαλογισμός
17.30-18.00
Διαλογισμός
17.30-18.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Equipment
11.15-12.15
Pilates Equipment
13.30-14.30
Pilates Mat
18.00-19.00
Pilates Equipment
19.00-20.00
Pilates Mat
19.00-20.00
Pilates Equipment
19.10-20.10
Pilates Equipment
2010-21.10

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Mat
09.00-10.00
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
10.10-11.10
Pilates Mat
18.00-19.00
Pilates Mat
19.00-20.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Equipment
09.00-10.00
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Equipment
10.10-11.10
Pilates Equipment
11.15-12.15
Pilates Equipment
13.30-14.30
Pilates Equipment
19.00-20.00
Pilates Equipment
19.10-20.10
Pilates Equipment
2010-21.10

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Yoga Εγκύων
12.20-13.35
Yoga Εγκύων
12.15-13.30
Yoga Εγκύων
19.30-20.45
Yoga Εγκύων
19.30-20.45

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Yoga
– Pilates
11.10-12.00
Aerial Yoga
– Pilates
11.30-12.30
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.30-13.30
Aerial Kids
16.00-17.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Kids
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Yoga
– Pilates
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Yoga
20.00-21.00
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Teens
20.00-21.00
Aerial Yoga
21.00-22.00
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Yoga
20.00-21.00
Aerial Yoga
21.00-22.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Yoga
– Pilates
11.10-12.00
Aerial Yoga
– Pilates
11.30-12.30
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.20-13.20
Aerial Yoga
– Pilates
12.30-13.30
Aerial Yoga
– Pilates
18.00-19.00
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Yoga
– Pilates
20.10-21.10
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15
Aerial Yoga
– Pilates
21.15-22.15

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Kids
16.00-17.00
Aerial Kids
17.00-18.00

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
17.00-18.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
18.00-19.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Teens
19.00-20.00
Aerial Teens
20.00-21.00