Ενεργειακές Θεραπείες (Reiki κτλ.)

Η σύγχρονη επιστήμη με τις φωτογραφίες Kirlian έχει αποδείξει την ύπαρξη της αύρας  μας.

Οι ενεργειακές θεραπείες εξισορροπούν το ενεργειακό μας σώμα και τα κέντρα ενέργειας (chakras). Δημιουργώντας έτσι μια βαθύτερη ισορροπία, αρμονία και ψυχοσωματική υγεία. Αγγελικό Reiki, Brofman, Ηχομασάζ, NLP, Συμβουλευτική, και άλλων συνδυαστικών τεχνικών παρέχονται στον χώρο μας.