ΜΟΝΟ 65€!!

  • Μας το ζητήσατε και έγινε!!

Μόνο για το μήνα Νοέμβριο έχετε την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε ΟΛΑ και να επιλέξετε το είδος ή το συνδυαστικό πακέτο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες!!

ΕΝΝΕΑ μαθήματα,  ΈΝΑ από κάθε είδος:

  • PILATES MAT
  • PILATES EQUIPMENT
  • YOGA
  • YOGALATES
  • AERIAL YOGA / PILATES
  • AERIAL DANCE
  • BUNGEE
  • ΜΠΑΛΕΤΟ / BARRE A’ TERRE
  • ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Email: info@pranayoga.gr Τel: 210 6897070