ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υγεία – Ευεξία – Αναζωογόνηση

Aerial + Bungee 35€ / 4 μαθήματα ή 65€ / 8 μαθήματα

Καλέστε στη γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Email: info@pranayoga.gr Τel: 210 6897070