Απεριόριστα Μαθήματα YOGA-PILATES ΜΕ 30€ (ισχύει από 20 έως 30 Αυγούστου).