Για το μήνα Δεκέμβριο 5 μαθήματα Pilates Equipment  με 50€!!