Για το μήνα Οκτώβρη 6 Μαθήματα Pilates Equipment 50€!!