ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υγεία – Ευεξία – Αναζωογόνηση

Pilates Mat + Clinical Pilates – Equipment 75€ / 8 μαθήματα

Καλέστε στη γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Email: info@pranayoga.gr Τel: 210 6897070