• Συνδυαστικό πακέτο 8 μαθημάτων

Συνδυάστε τις μεθόδους Pilates και Μεταμορφωθείτε!!

4 μαθήματα Pilates Mat + 4 μαθήματα Pilates Equipment Μόνο 70€/μήνα!!

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Email: [email protected] Τel: 210 6897070

Παρόμοια/ες: