Πρόγραμμα

[table id=”1″ /]

Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 - 2022

ΑΙΘΟΥΣΑ YOGA/DANCING

Πρωινά Τμήματα

ΑΙΘΟΥΣΑ YOGA/DANCING

Απογευματινά Τμήματα

ΑΙΘΟΥΣΑ AERIAL / PILATES

Πρωινά Τμήματα

ΑΙΘΟΥΣΑ AERIAL / PILATES

Απογευματινά Τμήματα