Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AERIAL

Πρωινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
11.30 – 12.30
AERIAL
YOGA/PILATES
12.00 - 13.00
AERIAL
YOGA/PILATES
12.00 - 13.00
AERIAL
YOGA/PILATES
12.30 – 13.30
AERIAL
YOGA/PILATES

Απογευματινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
16.00 - 17.00
AERIAL KIDS
17.00 – 18.00
AERIAL TEENS 
17.00 – 18.00
AERIAL KIDS
17.00 – 18.00
AERIAL KIDS
17.00 – 18.00
AERIAL TEENS 
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
19.00 - 20.00
AERIAL
YOGA/PILATES
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
19.00 - 20.00
AERIAL
YOGA/PILATES
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
20.00 – 21.00
AERIAL
YOGA/PILATES
20.00 - 21.00
AERIAL DANCE
21.00 - 22.00
AERIAL
YOGA/PILATES
21.00 - 22.00
AERIAL
DANCE
21.00 - 22.00
AERIAL
DANCE
21.00 - 22.00
AERIAL
YOGA/PILATES
21.00 - 22.00
AERIAL
DANCE