Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PILATES MAT & EQUIPMENT

Πρωινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
10.00 – 11.00
YOGALATES
10.00 - 11.30
VINYASA FLOW YOGA
10.00 - 11.30
HATHA YOGA
10.00 - 11.30
VINYASA FLOW YOGA
10.00 - 11.30
HATHA YOGA
10.00 - 11.30
VINYASA FLOW YOGA
12.00 - 13.00
YOGA
PILATES ΕΓΚΥΩΝ
12.00 - 13.00
YOGA
PILATES ΕΓΚΥΩΝ

Απογευματινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18.00 - 19.00
YOGA/PILATES ΕΓΚΥΩΝ
18.00 - 19.00
YOGA/PILATES ΕΓΚΥΩΝ
17.45 – 19.15
HATHA YOGA
19.00 – 20.30
HATHA YOGA
19.00 – 20.30
HATHA YOGA
20.30 - 22.00
HATHA YOGA
20.00 – 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 22.00
HATHA YOGA

Πρωινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
9.00 – 10.00
PILATES MAT
10.00 – 11.00
PILATES MAT
10.00 – 11.00
PILATES MAT
10.00 - 11.00
EQUIPMENT
11.00 – 12.00
PILATES
EQUIPMENT
11.00 - 12.00
PILATES
EQUIPMENT
11.00 - 12.00
PILATES
EQUIPMENT

Απογευματινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18.00 - 19.00
PILATES MAT
18.00 - 19.00
PILATES MAT
19.00 -20.00
PILATES MAT
19.00 - 20.00
PILATES MAT
20.00 – 21.00
PILATES
EQUIPMENT
20.00 - 21.00
PILATES
EQUIPMENT
20.00 – 21.00
PILATES
EQUIPMENT
21.00 - 22.00
PILATES
EQUIPMENT