Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AERIAL

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙΝΑ
11.00 - 12.00
AERIAL YOGA/PILATES
11.00 - 12.00
AERIAL YOGA/PILATES
11.00 - 12.00
AERIAL KIDS
12.00 - 13.00
AERIAL YOGA-PILATES
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL YOGA-PILATES
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
19.00 - 20.00
AERIAL YOGA/PILATES
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
21.00 - 22.00
BUNGEE
20.00 - 21.00
AERIAL DANCE
21.00 - 22.00
BUNGEE
20.00 - 21.00
AERIAL YOGA/PILATES
20.00 - 21.00
AERIAL TEENS
.21.00 - 22.00
BUNGEE
21.00 - 22.00
AERIAL YOGA/PILATES