Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YOGA

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΩΙΝΑ

9.30 - 11.00
HATHA YOGA

11.00 - 12.00
PRENATAL YOGA-PILATES
9.30 - 11.00
HATHA YOGA

11.00 - 12.00
PRENATAL YOGA-PILATES
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

10.00 - 11.30
HATHA YOGA
11.00 -12.00
YOGALATES

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

19.00 - 20.30
HATHA YOGA
18.30 - 20.00
VINYASA
19.00 - 20.30
HATHA YOGA
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 21.30
PRENATAL YOGA-PILATES
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 21.30
PRENATAL YOGA-PILATES