Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 - 2023

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (YOGA/DANCING)

Πρωινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
9.30 - 11.00
HATHA YOGA
9.30 - 11.00
HATHA YOGA
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
11.00 - 12.00
YOGALATES
11.00 - 12.00
PRENATAL YOGA-PILATES
11.00 - 12.00
PRENATAL YOGA-PILATES
10.00 - 11.00
HATHA YOGA

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΑERIAL / PILATES)

Πρωινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
10.00 - 11.00
PILATES MAT
10.00 - 11.00
PILATES MAT
10.00 - 11.00
PILATES MAT
10.00 - 11.00
PILATES EQUIPMENT
11.00 - 12.00
AERIAL YOGA - PILATES
11.00 - 12.00
AERIAL YOGA - PILATES
11.00 - 12.00
PILATES EQUIPMENT
11.00 - 12.00
AERIAL KIDS
12.00 - 13.00
AERIAL YOGA-PILATES
.

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (YOGA/DANCING)

Απογευματινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18.00 - 19.00
PILATES MAT
18.00 - 19.00
ΜΠΑΛΕΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
18.30 - 20.00
VINYASA
18.00 - 19.00
PILATES MAT
19.30 - 20.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
19.00 – 20.30
HATHA YOGA
19.00 - 20.00
PILATES MAT
19.00 – 20.30
HATHA YOGA
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 21.30
PRENATAL YOGA-PILATES
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.00 - 21.00
LATIN FREEDOM
20.30 - 21.30
PRENATAL YOGA-PILATES

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΑERIAL / PILATES)

Απογευματινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL YOGA/PILATES
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
19.00 - 20.00
PILATES MAT
19.00 - 20.00
PILATES EQUIPMENT
19.00 - 20.00
AERIAL YOGA-PILATES
19.00 - 20.00
PILATES MAT
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
20.00 – 21.00
PILATES EQUIPMENT
20.00 - 21.00
AERIAL DANCE
20.00 – 21.00
PILATES EQUIPMENT
20.00 – 21.00
AERIAL YOGA - PILATES
20.00 - 21.00
AERIAL DANCE
21.00 - 22.00
BUNGEE
21.00 - 22.00
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
21.00 - 22.00
BUNGEE
21.00 - 22.00
PILATES EQUIPMENT
21.00 - 22.00
AERIAL YOGA/PILATES