Συνολικό Πρόγραμμα

Μαθήματα
Yoga - Pilates - Aerial - Χορός

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (YOGA - DANCING)

Πρωινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
9.30 - 11.00
HATHA YOGA
9.30 - 11.00
HATHA YOGA
9.00 - 11.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-YOGA
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
11.00 - 12.00
PILATES MAT
10.30 - 11.30
PRENATAL YOGA/PILATES
10.30 - 11.30
PRENATAL YOGA/PILATES
12.30 - 13.30
RESTORATIVE YOGA

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΑERIAL - PILATES)

Πρωινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
10.00 - 11.00
PILATES MAT
10.00 - 11.00
PILATES MAT
10.00 - 11.00
PILATES EQUIPMENT
10.00 - 11.00
PILATES MAT
10.00 - 11.00
PILATES EQUIPMENT
11.30 - 12.30
AERIAL YOGA
11.30 - 12.30
AERIAL YOGA
11.00 - 12.00
PILATES EQUIPMENT
11.00 - 12.00
AERIAL KIDS
12.00 - 13.00
AERIAL TEENS
.13.00 - 14.00
AERIAL JUNIOR
----
14.00 - 15.00
AERIAL YOGA/PILATES

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (YOGA - DANCING)

Απογευματινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18.00 - 19.00
ΜΠΑΛΕΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
18.30 - 20.00
HATHA YOGA
19.00 - 20.00
PILATES MAT
19.00 – 20.30
HATHA YOGA
19.00 - 20.00
PILATES MAT
20.00 - 22.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-YOGA
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
19.00 – 20.30
VINYASA
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 21.30
PRENATAL
YOGA-PILATES
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 21.30
PRENATAL
YOGA-PILATES

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (ΑERIAL - PILATES)

Απογευματινά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
(NEO TMHMA)
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL DANCE
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
(ADVANCE)
19.00 - 20.00
AERIAL
YOGA/PILATES
19.00 - 20.00
AERIAL YOGA/PILATES
19.00 - 20.00
PILATES MAT
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
20.00 – 21.00
PILATES EQUIPMENT
20.00 - 21.00
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
20.00 – 21.00
PILATES EQUIPMENT
20.00-21.00
AERIAL
DANCE
20.00 - 21.00
AERIAL TEENS
21.00 - 22.00
BUNGEE
21.00 - 22.00
AERIAL
YOGA/PILATES
21.00 - 22.00
BUNGEE