Από 20 έως και 22 Οκτωβρίου του 2017 η Benita Wolfe Galvan, η διακεκριμένη διεθνώς Anusara Yoga teacher έρχεται στην Ελλάδα για μια σειρά σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στο Prana Yoga Studio.

Παρόμοια/ες: