Οδηγίες πρόσβασης στο ZOOM

Οδηγίες εγκατάστασης και παρακολούθησης συνεδρίου μέσα από την πλατφόρμα ΖΟΥΜ.