Οδηγίες πρόσβασης στο ZOOM

Οδηγίες εγκατάστασης και παρακολούθησης μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα ZOOM.