Πρόγραμμα Aerial

Μαθήματα
Aerial - Bungee

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΩΙΝΑ

11.00 - 12.00
AERIAL KIDS
11.30 - 12.30
AERIAL
YOGA/PILATES
11.30 - 12.30
AERIAL
YOGA/PILATES
12.00 - 13.00
AERIAL TEENS
13.00 - 14.00
AERIAL JUNIOR
----
14.00 - 15.00
AERIAL YOGA/PILATES

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
(ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
17.00 - 18.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL DANCE
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
AERIAL KIDS
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
(ADVANCE)
19.00 - 20.00
AERIAL YOGA
19.00 - 20.00
AERIAL YOGA
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
20.00 - 21.00
AERIAL DANCE
20.00 - 21.00
AERIAL TEENS
.21.00 - 22.00
BUNGEE
21.00 - 22.00
AERIAL
YOGA/PILATES
21.00 - 22.00
BUNGEE