Πρόγραμμα Yoga

Μαθήματα
Hatha - Vinyasa - Restorative Yoga

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΩΙΝΑ

9.30 - 11.00
HATHA YOGA
10.30 - 11.30
PRENATAL
YOGA-PILATES
9.30 - 11.00
HATHA YOGA
10.30 - 11.30
PRENATAL
YOGA-PILATES
9.00 - 11.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-YOGA
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
12.30 - 13.30
RESTORATIVE YOGA

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

19.00 - 20.30
HATHA YOGA
18.30 - 20.00
HATHA YOGA
19.00 - 20.30
VINYASA
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 21.30
PRENATAL
YOGA-PILATES
20.00 - 21.30
HATHA YOGA
20.30 - 21.30
PRENATAL
YOGA-PILATES