ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 - 2022

ΑΙΘΟΥΣΑ YOGA/DANCING

Πρωινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
9.30 - 10.00
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
10.00 – 11.00
YOGALATES
10.00 - 11.30
VINYASA FLOW YOGA
10.00 - 11.30
HATHA YOGA
10.00 - 11.30
VINYASA FLOW YOGA
10.00 - 11.30
HATHA YOGA
10.00 - 11.30
VINYASA FLOW YOGA

ΑΙΘΟΥΣΑ YOGA/DANCING

Απογευματινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18.00 - 19.00
YOGA/PILATES ΕΓΚΥΩΝ
18.00 – 19.00
PILATES ΜΑΤ
18.00 - 19.00
YOGA/PILATES ΕΓΚΥΩΝ
17.45 – 19.15
HATHA YOGA
18.00 - 19.00
YOGALATES
19.00 – 19.30
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
19.00 – 20.00
ΧΟΡΟΣ (ΕΦΗΒΩΝ)
19.00 – 19.30
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
19.00 – 20.00
PILATES MAT
19.30 - 21.00
HATHA YOGA
20.00 – 21.30
HATHA YOGA
19.30 - 21.00
HATHA YOGA

ΑΙΘΟΥΣΑ AERIAL / PILATES

Πρωινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
9.00-10.00
AERIAL YOGA
10.00 – 11.00
PILATES MAT
10.00 – 11.00
PILATES MAT
10.00 – 11.00
PILATES MAT
10.00 – 11.00
PILATES MAT
10.00 – 11.00
PILATES MAT
10.00 – 11.00
PILATES
EQUIPMENT
11.00 - 12.00
PILATES
EQUIPMENT
11.00 - 12.00
PILATES
EQUIPMENT
11.00 - 12.00
PILATES
EQUIPMENT
11.00 - 12.00
PILATES
EQUIPMENT
11.30 – 12.30
AERIAL
YOGA/PILATES
12.00 - 13.15
AERIAL
YOGA/PILATES
12.00 - 13.15
YOGA/PILATES
ΕΓΚΥΩΝ
12.00 - 13.15
AERIAL
YOGA/PILATES
12.00 - 13.15
YOGA/PILATES
ΕΓΚΥΩΝ
12.30 – 13.30
AERIAL
YOGA/PILATES

ΑΙΘΟΥΣΑ AERIAL / PILATES

Απογευματινά Τμήματα

ΔευτέραΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
16.00 - 17.00
AERIAL KIDS
17.00 – 18.00
AERIAL TEENS 
10.00 – 11.00
AERIAL KIDS
17.00 – 18.00
AERIAL TEENS 
10.00 – 11.00
AERIAL KIDS
17.00 – 18.00
AERIAL TEENS 
18.00 - 19.00
PILATES MAT
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
18.00 - 19.00
PILATES MAT
18.00 - 19.00
PILATES MAT
18.00 - 19.00
AERIAL TEENS
19.00 - 20.00
AERIAL
YOGA/PILATES
19.00 - 20.00
PILATES
EQUIPMENT
19.00 - 20.00
AERIAL
YOGA/PILATES
19.00 - 20.00
PILATES
EQUIPMENT
19.00 - 20.00
AERIAL TEENS
20.00 – 21.00
PILATES
EQUIPMENT
20.00 - 21.00
AERIAL TEENS
20.00 – 21.00
PILATES
EQUIPMENT
20.00 – 21.00
AERIAL
YOGA/PILATES
20.00 - 21.00
PILATES
EQUIPMENT
21.00 - 22.00
PILATES MAT
21.00 - 22.00
AERIAL YOGA
21.00 - 22.00
PILATES MAT
21.00 - 22.00
AERIAL
YOGA/PILATES
21.00 - 22.00
AERIAL YOGA

Αφήστε μια απάντηση