ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Διαλογισμός
(& διαδικτυακά)
09.30-10.00
Διαλογισμός
(& διαδικτυακά)
09.00-09.30
Διαλογισμός
(& διαδικτυακά)
09.30-10.00
Διαλογισμός
(& διαδικτυακά)
09.00-09.30
Διαλογισμός
(& διαδικτυακά)
09.30-10.00
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
10.00-11.30
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
09.30-11.00
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
10.00-11.30
Yogalates
10.00-11.30
Διαλογισμός
(& διαδικτυακά)
17.30-18.00
Διαλογισμός
(& διαδικτυακά)
17.30-18.00
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
18.00-19.30
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
18.00-19.30
Yogalates
18.30-20.00
Ashtanga Yoga
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
(& διαδικτυακά)
19.30-21.00
Hatha Flow Yoga
21.00-22.30
Vinyasa Flow Yoga
21.00-22.30